Bright Vision
Elektrosmog Elektrosmog Elektrosmog Elektrosmog

Elektrosmog a zdraví

Elektrosmog je dopad dnešní moderní „elektrické a bezdrátové“ doby. Světová zdravotnická organizace WHO upozorňuje na neustálé mnohonásobné překračování povolených limitů, které mají negativní vliv na lidské zdraví. Elektrický smog je dnes již měřitelná veličina, která určuje míru zamoření prostředí, pro organismus nepřirozeným elektromagnetickým a frekvenčním zářením.

Elektrosmog vyzařují všechna elektrická zařízení v našem okolí. Jedná se o uměle vytvářené elektromagnetické pole produkované všudypřítomnými elektrickými zařízeními, sítěmi vysokého i nízkého napětí, ale také vysoko/nízkofrekvenčními vlnami vysílačů a bezdrátových technologií. To má vysoce negativní vliv na veškeré biologické procesy v našem organismu.

Biologicky přirozené hodnoty elektromagnetické indukce Země jsou v řádech 30-70µT (mikro Tesla). Takové impulsy přirozeně stimulující elektrické napětí na povrchu buněčných membrán v řádech mV (mili Volt) a napomáhají přirozenému stimulačnímu procesu pro udržení rovnováhy celého organismu.
Každý den, každou hodinu, každou minutu na nás působí zdraví škodlivá velmi silná elektromagnetická pole, se kterými se naše tělo bohužel nedokáže samo vyrovnat. Stanovené zdravotní limity EU, jsou v některých případech až 10 000x překračovány. Bytové domy či kancelářské budovy v těsné blízkosti rozvodů vysokého napětí, trafostanic a vysílačů jsou obrovským zdrojem elektrosmogu, ve kterém se dnes a denně pohybujeme. Mobilní a bezdrátové telefony, Wi-fi a bluetooth zařízení, mikrovlnné trouby, ale také dětské chůvičky nebo obyčejné žárovky vytvářejí prostředí, které pro život není přirozené a náš organismus není připraven se s ním vyrovnat.
Bez používání spotřebičů a moderní techniky se v dnešní době bohužel neobejdeme. Můžeme však negativní dopad elektrosmogu na naše zdraví a zdraví našich blízkých jednoduše a velmi účinně eliminovat a předcházet tak zdravotním komplikacím.